Priser Kiropraktik

  • Kiropraktisk behandling (45 min): 620 kr Boka tid
    Hur många besök som krävs är individuellt och beror på de aktuella problemen. Ofta brukar 3 behandlingar räcka, men ibland kan fler krävas.
  • Kiropraktik med extra mjukdelsbehandling (60 min): 800 kr Boka tid
    Behandlingen passar de som vill en extra lång kiropraktisk behandling, exempelvis för att fokusera mer på mjukdelar och triggerpunktsbehandling än vad som ryms i en vanlig behandling.
  • Kiropraktisk mjukdelsbehandling (60 min): 800 kr Boka tid
    Mjukdelsbehandling kan bäst jämföras med en kraftfullare form av massage och behandlar problem i rörelseapparaten. Den har ofta inslag av mobilisering (kiropraktisk manipulering utan ”knak”) och triggerpunktsbehandling.
  • Kiropraktisk mjukdelsbehandling (30 min): 430 kr Boka tid