Företagsbehandling

De flesta företag bedriver idag någon form av friskvårdsverksamhet. Kiropraktik och massage kan vara ett mycket värdefullt inslag i en friskvårdssatsning både i det avseendet att sjukfrånvaron kan minskas och att det allmänna välbefinnandet hos personalen kan ökas.

Den vanligaste behandlingsformen för rörelserelaterade problem på företag idag är troligtvis massagebehandling. Massagebehandling kan vara värdefull, men man ska även vara medveten om att det bland personalen ofta finns flera problem och smärttillstånd som kräver djupare behandling. I de fall detta krävs så är en kiropraktor, genom lång specialiserad utbildning, expert på problem relaterade till rörelseapparaten och kan behandla dessa på adekvat sätt. En kiropraktor har även kompetens och utbildning för att fastställa när problemen är av en natur som kräver annan medicinsk expertis såsom traditionell läkarvård (flera medicinska tillstånd kan ge symptom som exempelvis kan misstas för rygg/muskelvärk).

Vi anser att det finns stora fördelar med att låta en person med både kiropraktik- och massagekompetens behandla personalen. På detta sätt så kan traditionell uppmjukande, och problemförebyggande massage kombineras med kiropraktisk behandling i de fall det behövs. På detta sätt kan problemen upptäckas tidigare än traditionellt eftersom en kiropraktor eller annan medicinsk expertis oftast uppsöks först när problemen blivit av allvarligare natur.

Sist, men inte minst, så ska man inte heller glömma bort värdet av att komma ifrån arbetet en stund och få möjlighet att koppla av. I detta avseende så är personliga egenskaper hos den behandlande terapeuten mycket viktiga och vi rekommenderar alla som utvärderar företagsbehandling att låta terapeuten provbehandla på företaget.

Kontakta oss gärna för referenser, priser och provbehandling.