Vad är kiropraktik

Kiropraktik

Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Behandlingen sker oftast med manuella ingrepp (s.k. manipulation) som ibland kompletteras med vissa specialtekniker.

En kiropraktor kan exempelvis hjälpa dig vid nedanstående symptom:

 • Ryggbevär
 • Nackspärr
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Axel-problem
 • Ledvärk
 • Musarm
 • Tennisarmbåge
 • Yrsel
 • Domningar
 • Stelhet
 • Etc…

men är även bra i förebyggande syfte innan problemen har blivit så allvarliga att märkbara symptom uppstår.

Första besöket

Första gången du besöker oss gör vi en analys av ditt hälsotillstånd för att kunna genomföra en effektiv behandlingsserie, oavsett om det rör sig om en eller flera behandlingar. Analysen sker dels genom en diskussion kring relevanta problem och medicinsk historik, men framför allt genom ett antal utarbetade ortopediska tester. Efter den inledande analysen inleds behandlingen direkt och följs därefter upp med ett eller flera återbesök ifall det behövs.